افزایش امنیت در وردپرس

افزایش امنیت وردپرس

افزایش امنیت وردپرس یکی از مسائلی است که حتما باید به آن توجه داشت. قبلا گفته ایم که وردپرس امنیت 99 درصدی دارد و میتوان تا حد زیادی به آن اعتماد داشت و از بابت غیر قابل نفوذ بودن وردپرس مطمئن بود اما همان یک درصد راه های نفوذ را نیز باید شناخت و آنها […]